Home       Links       Contact                                          rolski
 
 

 
 


 
 

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

- De auteur is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit, of in enig opzicht verband houdt met:
• het gebruik van de webpagina;
• de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen;
• het deelnemen aan aktiviteiten genoemd op de webpagina; en
• aktiviteiten geinspireerd op de webpagina.
- De auteur spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
- De auteur verschaft de inhoud van de webpagina zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
- De auteur mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, zonder voorafgaande verwittiging. De auteur is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
- De auteur is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachting van die bestanden in.
In deze disclaimer wordt verstaan onder:

• de webpagina: iedere webpagina waarin een hyperlink naar deze disclaimer is opgenomen;
• de auteur: de bevoegde uitgever van de webpagina;
• gebruik(en): onder meer inladen, inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van diensten gebruik maken, plegen van rechtshandelingen (bijv. kopen, huren);
• u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
• de inhoud: onder meer teksten, afbeeldingen, hyperlinks, geluids- en/of videofragmenten en/of andere objecten;
• schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.


   Aansprakelijkheid